Rezerwacja - Blue Water FIESTA w Grecji

Nr rejsu

Inny rejs (jeżeli nie ma go na liście powyżej)

Klasa jachtu na którym chcesz płynąć lub rodzaj katamaranu (tylko wybrane rejsy)

Wybierz swoje miejsce na jachcie z rozwijanej listy poniżej:

Czy podczas rejsu chesz odbyć podstawowe szkolenie żeglarskie BWC Crew Training (koszt: 35 EUR)? Dotyczy osób nie posiadających patentów żeglarskich.
TAKNIE

Imię

Nazwisko

Data urodzenia (wymagany format: rrrr-mm-dd, np.: 1983-11-03)

Miejsce urodzenia

e-mail

nr telefonu


Jeżeli wybieracie się w kilka osób podaj ich imiona i nazwiska abyśmy umieścili Was (w miarę możliwości) na jednym jachcie. W przypadku grupy zorganizowanej zapisującej się razem w tym samym dniu, na pewno będziecie razem.


Doświadczenie żeglarskie (jeżeli masz)

Posiadany patent żeglarski (jeżeli masz)

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

PESEL

Powód wyboru Blue Water Club-u

O BWC dowiedziałem/łam się z:

Jeżeli Blue Water Club polecił Ci ktoś ze znajomych podaj poniżej jego Imię i Nazwisko

Czy chciałbyś/chciałabyś otrzymywać mailem informacje o naszych nowych terminach rejsów, akwenach, artykułach na blogu, ofertach promocjach, ofertach last minute, spotkaniach porejsowych, itp.?

Dowód osobisty (seria)

Dowód osobisty (numer)

Nr paszportu (w przypadku rejsów tropikalnych oraz w przypadku braku dowodu os.)

Nr telefonu do osoby w kraju (na wypadek choroby itp.)

Czy wyrażasz zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail i telefonu pozostałym członkom załogi w celu umówienia się na ewentualny wspólny przejazd na rejs/do miejsca wsiadania do autokaru/samolotu lub spotkanie się po przyjeździe do portu?
TAKNIE

Obywatelstwo

Jeżeli podałeś w formularzu dane osób towarzyszących i chcesz otrzymać 1 zbiorczą umowę dla całej grupy (bo np. nie mogą oni sami wypełnić w tej chwili formularza), kliknij „TAK”. 1 zbiorcza umowa jest OBOWIĄZKOWA w przypadku korzystania z rabatów dla grup lub rejsów w dodatkowych terminach/na dodatkowych jachtach dostępnych tylko dla grup zorganizowanych.
TAKNIE

Liczba osób objętych zbiorczą umową. Jeżeli jedziesz sam/a, wpisz "1". Jeżeli ten fomularz wypełniasz danymi osoby, która już jest uwzględniona na innym Twoim zgłoszeniu jako osoba towarzyszaca objęta zbiorczą umową, wybierz tutaj "0".

Uwagi

Klikając przycisk poniżej akceptujesz regulamin zakupu (treść umowy uczestnictwa) dostępny tutaj: regulamin zakupu